HumanLogic

Invullen kost ongeveer 10 minuten. Doe dit in één keer, achter elkaar, denk niet te lang na maar volg uw eerste ingevingen. Teruglezen om te proberen consistente antwoorden te geven is niet nodig, want daar gaat het hier juist niet om.

De individuele uitslagen van de testen worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden en/of openbaar gemaakt en zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij de workshop of sessie. Binnen de workshops krijgt u uw persoonlijke uitslag uitgereikt. Individuele uitslagen worden binnen de workshop alleen collectief behandeld met persoonlijke toestemming.

Waardenscan

De uitkomst van de waardenscan verschaft u inzicht in uw eigen drijfveren en (cultuur-)waarden.

De waardenscan betreft 8 vragen.
Elke vraag heeft 7 stellingen waarover 15 punten verdeeld moeten worden.
Pas wanneer u alle punten heeft verdeeld, kunt u verder naar de volgende vraag.
Na de laatste vraag klikt u op ”verwerken” (de uitslag wordt automatisch verwerkt).

Klik hier als u deze scan wilt doen.

U komt eerst in het openingsscherm. U kunt zich aanmelden met uw inlogcode. Deze inlogcode is persoons­gebonden en is u per e-mail toegezonden.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar Antoinette Stenfert Kroese:
antoinette@valueframing.nl