HumanLogic

Invullen kost ongeveer 35 minuten. Doe dit in één keer, achter elkaar, denk niet te lang na maar volg uw eerste ingevingen. Teruglezen om te proberen consistente antwoorden te geven is niet nodig, want daar gaat het hier juist niet om. Nadat u de laatste vraag heeft ingevuld, kunt u de test afsluiten. Het resultaat wordt automatisch verwerkt.

De individuele uitslagen van de testen worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden en/of openbaar gemaakt en zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij de workshop of sessie. Binnen de workshops krijgt u uw persoonlijke uitslag uitgereikt. Individuele uitslagen worden binnen de workshop alleen collectief behandeld met persoonlijke toestemming.

Veranderingsscan

De uitkomst van de veranderingsscan verschaft u inzicht in uw mate van tevredenheid met de huidige situatie en uw kijk op veranderingen.
De veranderingsscan betreft een aantal vragen. Elke vraag heeft een aantal stellingen waarover 15 punten verdeeld moeten worden.
Pas wanneer u alle punten heeft verdeeld, kunt u verder naar de volgende vraag.
Na de laatste vraag klikt u op ”verwerken” (de uitslag wordt automatisch verwerkt).

Klik hier als u deze scan wilt doen.

U komt eerst in het openingsscherm. U kunt zich aanmelden met uw inlogcode. Deze inlogcode is persoons­gebonden en is u per e-mail toegezonden.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar Antoinette Stenfert Kroese:
antoinette@valueframing.nl