HumanLogic

Invullen kost ongeveer 35 minuten. Doe dit in één keer, achter elkaar, denk niet te lang na maar volg uw eerste ingevingen. Teruglezen om te proberen consistente antwoorden te geven is niet nodig, want daar gaat het hier juist niet om. Nadat u de laatste vraag heeft ingevuld, kunt u de test afsluiten. Het resultaat wordt automatisch verwerkt.

De individuele uitslagen van de testen worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden en/of openbaar gemaakt en zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij de workshop of sessie. Binnen de workshops krijgt u uw persoonlijke uitslag uitgereikt. Individuele uitslagen worden binnen de workshop alleen collectief behandeld met persoonlijke toestemming.

Value profile

De uitkomst van de waardentest verschaft u inzicht in uw eigen drijfveren en (cultuur-)waarden.

De waardentest kent in totaal 20 vragen. Sommige vragen zijn misschien wat raar geformuleerd. Trekt u zich daar niets van aan. Het gaat om een test die wereldwijd al jaren zo gebruikt wordt en op basis van deze 20 vast gedefinieerde vragen uitgebreid gevalideerd is. Het is ook nog eens een vertaling vanuit het Engels naar het Nederlands. Vandaar dat sommige zinnen moeizaam ‘lopen’.

Klik hier als u deze scan wilt doen.

U komt eerst in een openingsscherm dat vraagt naar uw Username en Password. Deze gegevens zijn u per e-mail toegezonden.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar Antoinette Stenfert Kroese: antoinette@valueframing.nl