HumanLogic

Onze werkwijze

Er moet een ambitie zijn, een dwingende noodzaak om het anders te doen, om samen een volgende logische stap te kunnen zetten. Pas wanneer doelen, waarden en spelregels worden gedeeld en de mensen echt gemotiveerd zijn om het anders aan te pakken, kan een gewenste verandering praktijk worden. Voor de besluitvorming en de communicatie daarover, levert HumanLogic de gebruiksaanwijzing.

Onze ’3xC voor samenwerking’ scans en diagnose verbindt de cultuur en de team­dynamiek met de probleemstelling van de omgeving en de communicatie daarover.

Wij geven een antwoord op:

  1. Context: wat is de aanleiding en de probleemstelling vanuit de omgeving?
  2. Cultuur: hoe wordt die probleemstelling ervaren door de betrokkenen? Wat zijn verschillen en overeenkomsten? In hoeverre speelt cultuur daarbij een rol?
  3. Communicatie: worden de onderlinge verschillen in interpretatie en waardering begrepen? Hoe wordt daar over gecommuniceerd? Begrijpen de zender en de ontvanger elkaar?

Diagnose op basis van onze cultuur- en veranderingsscans leveren een spiegel van verschillen en overeenkomsten, de gebruiksaanwijzing voor effectief samenwerken. Door de spiegel te bespreken met alle belanghebbenden groeit weder­zijds begrip en waardering. Een investering van betrokkenen zelf om een vertrouwensbasis te creren als voorwaarde voor een samenwerking die verder gaat dan een rationale afspraak.

Dat geldt ook voor de communicatie met klantengroepen of burgers. Het gaat erom dat de klant herkent wat de organisatie bedoelt. En dat de organisatie de juiste snaar raakt. Daar leveren onze maatwerkscans de gebruiksaanwijzing voor. Ook daar kan waardering en vertrouwen de basis zijn voor een klantenloyaliteit die verder gaat dan een opportunis­tische transactie.